wet doorstroming huurmarkt

Wet doorstroming huurmarkt

De Wet Doorstroming Huurmarkt van 2015 is op 1 juli 2016 in werking getreden. Het doel van deze wet was om ervoor te zorgen dat er meer huurwoningen beschikbaar komen, en minder ‘scheefhuurders’, oftewel huurders die in het verkeerde segment huurden i.c.m. de hoogte van hun inkomen. Nu zijn we zes jaar verder, en blijkt dat de wet er niet voor heeft gezorgd dat het aantal huurwoningen vergroot is. Ook zijn anno 2022 de huurprijzen, met name door schaarste op de markt, significant hoger dan in 2016. Wat is er allemaal gebeurd sinds de inwerkingtreding van de Wet Doorstroming Huurmarkt? En wat zijn de gevolgen hiervan? Dit en meer zal ik gaan behandelen in onderstaand artikel.

Aantal huurwoningen

Met de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt werd het voor verhuurders mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten voor een periode van maximaal twee jaar. Dit was bedoeld om meer doorstroming te realiseren in de huurmarkt, zoals de naam van de wet al impliceert. De verwachting was dat deze mogelijkheid tot een kortere huurperiode zal zorgen voor meer beschikbare huurwoningen. Helaas is dit net iets anders gelopen. De schaarste op de huurmarkt is nog altijd groot. Dit zou kunnen komen doordat verhuurders van huurwoningen met ingang van deze wet de mogelijkheid hebben gekregen om tijdelijk te verhuren, maar hier in de praktijk vaak toch nog een minimale huurperiode aan bonden. Bij een tijdelijke huurovereenkomst mag dit niet. Dan wordt er afgesproken dat er voor een periode van maximaal twee jaar wordt gehuurd, en dat de huurder op elk moment op mag zeggen. Na de afgesproken periode zou het huurcontract eindigen zonder enige tussenkomst van bijv. een rechter. Huurders genieten in dit geval ook niet van huurbescherming. Anno 2022 is er nog maar een kleine stijging in het aantal huurwoningen in Nederland. Zo zijn er in 2021 in Zuid-Holland ongeveer 42.000 huurwoningen bij gekomen. Dit gaat helaas wel gepaard met een forse stijging in huurprijzen. Nederlanders betaalden in 2021 zo’n 63,5 procent meer voor een huurwoning dan op het dieptepunt in 2013. Dit is een forse stijging, en met de huurverhoging van max 3,3 procent(tenzij anders is afgesproken in het huurcontract) in de vrije sector in 2022 zullen de huurprijzen nog eens verder stijgen.

Nederlanders betaalden in 2021 zo’n 63,5 procent meer voor een huurwoning dan op het dieptepunt in 2013.

Huurbescherming

Het grote verschil met betrekking tot huurbescherming is dat een huurder voorheen van huurbescherming genoot in het geval van een tijdelijk huurcontract dat tot zijn einde komt. Sinds de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt eindigt een tijdelijk huurcontract van rechtswege aan het eind van de huurperiode en is er geen sprake van huurbescherming. Als huurder dien je dus goed op de hoogte te zijn van het type huurcontract die je aangaat, en of er in de desbetreffende contractvorm wel sprake is van huurbescherming.

Wetsvoorstel ollongren

In 2021 leek de Woningwet rijp voor een herziening. Minister Ollongren diende in dit jaar een nieuw wetsvoorstel in, waarin enkele wijzigingen aan de Woningwet(en daarmee ook de Wet Doorstroming Huurmarkt) werden voorgesteld. Hierin stond onder andere een wijziging waardoor het mogelijk zou worden om een tijdelijk huurcontract eenmalig te verlengen voor (nogmaals) een bepaalde periode van maximaal drie jaar(voor zelfstandige huurwoningen). Dit leek goed nieuws voor huurders, echter heeft dit gedeelte van het wetsvoorstel de behandelingsronde in de Eerste Kamer helaas niet doorstaan. Dit houdt in dat er nu, anno 2022, nog steeds maar maximaal één keer een huurperiode voor bepaalde tijd aan kan worden gegaan.

Als makelaar en specialist in vastgoed geef ik andere makelaars en verhuurders advies op hoe zij het beste om kunnen gaan met de beheer en verhuur van hun portefeuille. Wil je meer weten of heb je andere vragen? Neem dan contact met mij op via het contactformulier!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.