welke belastingen betaal je als huurder

Welke belastingen betaal je als huurder?

Belastingen vormen in Nederland de grootste bron van inkomsten voor de overheid. De grootste van de belastingen zijn de inkomstenbelasting en loonbelasting. Iedereen in Nederland heeft wel te maken met meerdere vormen van belasting. Zo heeft ook ieder huishouden haar eigen belastingplichten. Maar welke zijn dit? In het geval van een huurwoning worden deze belastingen gesplitst tussen de eigenaar van het pand(verhuurder) en de gebruiker van het pand(de huurder). Dus, welke belastingen betaal je als huurder?

Welke belastingen betaal je als huurder?

Als je je als huurder inschrijft in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), dan wordt je door de gemeente automatisch aangeslagen voor de belastingen en heffingen van de woning waar je ingeschreven staat. Dit zijn de gemeentebelastingen. Je ontvangt hierover rechtstreeks van de gemeente een brief met bijgevoegde acceptgiro om te betalen. Onder gemeentebelastingen verstaan we o.a. de: rioolheffingen, parkeerbelasting, afvalstoffenbelasting, onroerendezaakbelasting(OZB), grondwaterbelasting en hondenbelasting. Welke van deze belastingen moet je als huurder betalen?

Wie betaald WOZ huurder of verhuurder van de woning?

De onroerendezaakbelasting, ofwel OZB, van een woning dient betaald te worden door de verhuurder van de woning. Deze vorm van belasting valt niet onder de gebruikerslasten, zoals de rioolheffing of afvalstoffenheffing, daarom hoort deze betaald te worden door de verhuurder zelf. Het is sinds 2006 zelfs zo dat verhuurders van woningen de OZB niet meer mogen doorberekenen aan een huurder.

Waterschapsbelasting – huurder of verhuurder?

Als huurder dien je ieder jaar waterschapsbelasting te betalen. Als huurder ben je namelijk verantwoordelijk voor het betalen van de Watersysteemheffing Ingezetenen en de Zuiveringsheffing. De aanslag hiervoor wordt normaliter verstuurd naar de bewoner die het langst op het adres ingeschreven staat. De hoogte van deze aanslag hangt af van het aantal bewoners in het huishouden. De eigenaar van de woning krijgt een aparte aanslag voor de waterschapsbelasting.

Rioolheffing – huurder of verhuurder?

De rioolheffing wordt doorgaans voldaan door de gebruiker, ofwel huurder, van een woning. Echter, betaalt in dit geval de verhuurder ook een vorm van rioolheffing. Er is hierin namelijk sprake van een gebruikersdeel en een eigenaarsdeel. De meeste gemeenten brengen het eigenaarsdeel van de rioolheffing in rekening bij de eigenaar van de woning. Dit betekent dat het gebruikersdeel in rekening wordt gebracht bij de huurder.

Als makelaar en specialist in vastgoed geef ik andere makelaars en verhuurders advies op hoe zij het beste om kunnen gaan met de beheer en verhuur van hun portefeuille. Wil je meer weten of heb je andere vragen? Neem dan contact met mij op via het contactformulier!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.